+48 530-110-734
+48 509-362-238

ul. Bogedaina 3/114 50-514 Wrocław

ul. Dantyszka 20 lok. 31
02-054 Warszawa

Ceny transferowe

Kompleksowe wsparcie i bezpieczeństwo

Ceny transferowe ...

31.03.2018 r. podatnicy, którzy w roku 2016 osiągnęli przychody lub koszty równe co najmniej 2 mln EUR oraz realizują w roku bieżącym transakcje z podmiotami powiązanymi będą zobowiązani złożyć organowi podatkowemu oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.
Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karno- skarbowej, zatem w celu maksymalizacji bezpieczeństwa prawno-podatkowego na moment jego złożenia podatnik musi posiadać sporządzoną dokumentację cen transferowych.

O nas

Jesteśmy konsorcjum stworzonym przez dwóch doradców podatkowych, których aktywność zawodowa od wielu lat oparta jest o zagadnienia związane z cenami transferowymi. Zrealizowaliśmy w tym czasie kilkanaście kompleksowych projektów w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorców (w tym: ponad 50 dokumentacji cen transferowych dla różnych transakcji, 5 strategii zarządzania ryzykiem cen transferowych (polityka cen transferowych), kilkanaście wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministra Finansów w zakresie podmiotów powiązanych lub dokumentacji podatkowej). Ponadto stale reprezentujemy podatników w postępowaniach podatkowych, celno-skarbowych oraz sądowoadministracyjnych, obejmujących swym zakresem obowiązki dokumentacyjne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów
oferujemy swoje usługi obejmujące w szczególności:

 1. Identyfikację zakresu i skali obowiązków dokumentacyjnych – zarówno dla lat wcześniejszych jak i dla roku bieżącego (regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.),

 2. Kompleksowe przygotowanie wszelkich dokumentów, do których posiadania zobowiązani są podatnicy (local file, master file, analiza benchmarkowa),

 3. Audyt dokumentacji przygotowywanych przez Klientów we własnym zakresie,

 4. Bieżące doradztwo i wsparcie związane z raportowaniem obowiązków dokumentacyjnych organom podatkowym.

Zespół

Łukasz-Markowski

Łukasz Markowski

(nr wpisu 12426)

Doradca podatkowy (nr wpisu 12426). Absolwent wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze oraz w polskich kancelariach prawno-podatkowych i grupach kapitałowych. Jest właścicielem oraz osobiście zarządza i koordynuje projekty realizowane przez DPLM.
Podczas swojej dotychczasowej praktyki koordynował dziesiątki projektów restrukturyzacyjnych, w tym m. in.: leasing finansowy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, transfery praw własności przemysłowej, restrukturyzacja kapitałowo-własnościowa jednej z polskich sieci franczyzowych.
Uczestniczył w realizacji oraz realizuje projekty z zakresu dokumentacji podatkowej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Pierwsze doświadczenia w przedmiotowym zakresie zdobywał w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki, następnie koordynował projekty wewnętrznie w jednej z polskich grup kapitałowych. Obecnie Kancelaria stale oraz doraźnie obsługuje podmioty zobligowane do posiadania dokumentacji podatkowej.
Wykładowca na licznych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego (w tym Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Ekspert Szkolenia Sp. z o.o.).
Autor publikacji o tematyce prawno-podatkowej dla dziennika Rzeczpospolita. Stale obsługuje podmioty działające m. in. w branży finansowej, produkcyjnej oraz budowlanej.
Wolne chwile poświęca dla rodziny, spędzając je w sposób maksymalnie aktywny.

Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Samir Kayyali

Samir Kayyali

(nr wpisu 12240)

 • +48 509-362-238

Nasze usługi

Obsługujemy podatników kompleksowo w zakresie cen transferowych. Współpraca z nami odbywa się w sposób następujący:

 1. W pierwszej kolejności określamy, czy podatnik spełnia ustawowe kryteria obligujące go do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Badamy progi przychodów oraz kosztów podatnika, identyfikujemy rodzaje oraz wolumen transakcji z podmiotami powiązanymi.
 2. Następnie, na podstawie dokumentów podatnika (umowy, faktury, transakcje bankowe) sporządzamy dokumentacje cen transferowych wraz z załącznikami (CIT-TP, PIT-TP, CBC, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji). Dokumentacja składa się z różnych elementów w zależności od wielkości przychodów lub kosztów podatnika (objaśnienie w poniższej tabeli).
 3. Co roku aktualizujemy dokumentację oraz identyfikujemy, czy podatnik nie powinien realizować dodatkowych obowiązków.

Obowiązki podatnika są uzależnione od jego wielkości i kształtują się następująco:

Próg przychodów/kosztów
Obowiązek
2 mln EUR wzwyż
 • Dokumentacja podstawowa (local file)
 • Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji
10 mln EUR wzwyż
 • Dokumentacja podstawowa (local file)
 • Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji
 • Sprawozdanie CIT-TP (PIT-TP)
 • Analiza benchmarkowa
20 mln EUR wzwyż
 • Dokumentacja podstawowa (local file)
 • Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji
 • Sprawozdanie CIT-TP (PIT-TP)
 • Analiza benchmarkowa
 • Dokumentacja grupowa (Master File)
750 mln EUR wzwyż
 • Dokumentacja podstawowa (local file)
 • Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji
 • Sprawozdanie CIT-TP (PIT-TP)
 • Analiza benchmarkowa
 • Dokumentacja grupowa (Master File)
 • Informacja o grupie podmiotów (Country by Country)

Ponadto, tworzymy dla podatnika tzw. politykę cen transferowych. Jest to dokument, w którym podatnik określa stosownie do obowiązujących przepisów w jaki sposób realizuje obowiązki dot. cen transferowych, określa obieg dokumentów w grupie kapitałowej, grupuje transakcje z uwzględnieniem ich rodzaju, wartości oraz określa politykę bezpieczeństwa podatkowego i karno-skarbowego.

Partnerzy

Close Menu